Felhasználási feltételek

Szerk.: HA8LHT

Alapelveink és felhasználási feltételek, adatvédelem

A szolgáltatás célja

A portál célja az egyéni megnyilvánulás, melyhez kötődő elveket a tulajdonos és minden, a tartalom előállításában közreműködő egységesen jelent ki.

A szólás szabadsága

Az oldal közreműködői az emberi alapjogokhoz tartozó, azokkal összeegyeztethető szólásszabadságot tartják tiszteletben.

Etika és a jogok tiszteletben tartása

Figyelembe kell venni, hogy amíg a megszólított személy a szólás szabadságához való jogát gyakorolja, sokszor tudtán vagy akaratán kívül más személyt is megsért, vádol. A tények makacs dolgok, nehéz velük visszaélni. Valótlan tény állításával etikailag súlyos vétséget is elkövethet, aki a tárgytól eltérve személyes indíttatásból másnak szándékosan erkölcsi kárt okoz. Ilyen szándékról az oldalon közreadott tartalomban egyetlen esetben sincs szó, minden erre irányuló esetleges látszat csupán a véletlen műve, és az előző pontban foglaltak az irányadóak.

Hirdetés, reklám meghatározása

Hirdetésnek illetve reklámnak tekintünk minden olyan képi vagy szöveges tartalmat, mely egy személy vagy szervezet szolgáltatását, tevékenységét népszerűsíti ellenszolgáltatás fejében. Az ilyen tartalmak elhelyezésére vagy eltávolítására kizárólagos jogot tart fenn a tulajdonos.

Adatkezelés

Az oldallal vagy annak bármely funkciójával összefüggésben személyes adatot nem gyűjtünk és nem rögzítünk, valamennyi kölcsönösség magánszemélyek közötti egyetértésen alapul.

Felhasználási feltételek

Az olvasó az oldal bármely funkciójának használatával tudomásul veszi és elfogadja jelen feltételeket valamint magáénak tudja a közösségek általánosan elfogadott társadalmi normáit.

1. A tulajdonos kizárólagos jogot tart fent arra, hogy az oldallal kapcsolatos történéseket, eseményeket, adatokat – tekintettel a hozzászólók adataira is – nyilvánosságra hozza. Ezen adatokat egyéni vagy szervezeti kérésre nem szolgáltatja ki, harmadik fél számára kizárólag bírósági határozat ellenében, az eljáró hatóságnak adja át.

2. A tulajdonos nagyon komolyan veszi a forrásvédelmet.

3. A tulajdonos kizárólagos jogot tart fent arra, hogy a biztonsági intézkedések kijátszásával manipulatív módon elhelyezett tartalmat eltávolítsa és az eredeti állapotot visszaállítsa, az erről való tényszerű adatot közölje.

4. A felhasználó számítógépén szabványos adatfájlok (cookie-k) jönnek létre, ezt azonban nem az oldal vagy tulajdonosa hozza létre, hanem a legtöbb, felhasználó számítógépén telepített böngésző működési tulajdonságának tudható be. Az olvasó tudomásul veszi, hogy ezeket saját eszközén bármikor letilthatja.

5. Az oldalon elérhető és az onnan lekérhető tartalom szerzői jog oltalma alatt áll, melyről a tulajdonos vagy a szerző sajátjaként vagy megállapodás keretében rendelkezik. Részben vagy egészben történő, bármilyen eszközzel való másolása vagy felhasználása kizárólag írásbeli engedéllyel lehetséges. A tulajdonos az oldal használatához kizárólag a megtekintés jogát biztosítja.

6. Valamennyi szöveges, fotó vagy grafikai elem részbeni vagy teljes felhasználása vásárlásnak minősül, mely esetében – függetlenül a szerző feltüntetésétől vagy a kép megváltoztatásától – a tulajdonos egyéb kiadói tevékenysége keretében meghatározott díjszámítás szerint számlát állít ki és jogi követelést támaszt.

7.Felhasználásnak minősül a nyilvánosságra hozatal, a sokszorosítás, a felvétel módosítása, így például a karikatúra készítése, a képmás és hangfelvétel szétválasztása, valamint a felvétel tartalmának szóbeli ismertetése, illetve leírt anyagának közzététele. Felhasználásnak minősül a képi felvételek vagy szöveges tartalom megjelenítés céljából más számára történő továbbítása is.

8.Szerződéses jogviszony (ideértve a partneri megállapodást is) mellett a tartalom harmadik fél számára való átadást követően a szerzői és szomszédos jogok érvényesülnek, így a harmadik fél a részére átadott tartalmat nem használhatja fel, ha nem született erről vele is szerződés (rögzített megállapodás, jóváhagyás).

utolsó módosítás: qrp.hu, 2021.11.28.