Így vizsgázhatsz 2022-ben

2022. január 03. hétfő

Az idei esztendőben még februártól decemberig hat vizsgaidőpontot tűzött ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH). 

A kezdő, alap, vagy HAREC fokozatú vizsga letételéhez – a felkészültségen túl – néhány feltételnek is meg kell felelni. A 16. évét be nem töltött és a 60. évét betöltött személy kezdő fokozatú, a 14. évét betöltött személy alap és CEPT ajánlásnak megfelelő HAREC fokozatú vizsgát tehet, valamint önállóan, vagy bármely fokozatú vizsga keretében morze vizsga is tehető. A részletes feltételeket a 15/2013. NMHH rendelet tartalmazza, mely jogtárunkban is elérhető.

A vizsga helye – hacsak az értesítőben nincs más – Budapest, Visegrádi utca 106., vagy a Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapest III., Királyhelmec utca 9. szám alatti székháza. Az időpontokat a hatóság

       2022. február 24.

       2022. április 22.

       2022. június 16.

       2022. szeptember 22.

       2022. október 27.

       2022. december 1.

dátummal határozta meg. Vizsgára írásban kell jelentkezni a megjelölt időpont előtt legalább 30 nappal. Az ehhez szükséges dokumentum ide kattintva tölthető ki. A vizsgáztatással megbízott ügyintéző Kiss Nándor, akit a 06/1/468-05-51 telefonszámon lehet elérni.

A vizsga díja 4, az önállóan is 2 ezer forintért tehető morzéval együtt 6 ezer forint, de a nyugdíjasok és nappali tagozatos tanulók 50 százalék kedvezményt kaphatnak. Az ezt igazoló okmányokat a vizsgán kell bemutatni. A pénzt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 10032000-00300939-00000017 számlaszámára kell utalni legalább 8 nappal a vizsga előtt.

A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, ez utóbbi röviden megválaszolható kérdések mellett feleletválasztós tesztet, egyszerű számításokat, illetve rajzot is tartalmaz. A tesztlapon

      25 műszaki,

      15 forgalmi ismeretek,

      5 biztonságtechnikai és

      5 jogi kérdésre kell válaszolni, és

      egy rádióval forgalmazást kell bemutatniuk.

Az egyes tárgykörökből legalább 75 százalékban kell helyes választ adni. Aki a vizsgán csak egy tárgykörből nem felelt meg, ugyanabból pótvizsgát tehet egy éven belül, melynek díja 2 ezer forint.