Kérdések és válaszok az antennatornyokról

2015. május 02. szombat

Az antennatornyok építéséről nem egy gyakorlati kérdés felvetődött, melyeket egy fórumon HA8ZO Karcsi gyűjtött csokorba. A legnagyobb dilemma, hogy a meglévő, akár évtizedek óta folyamatosan szabályellenes tornyokkal továbbra is mi legyen. Íme pár vitaindító válasz rájuk.

 

Ha minimum 30 (harminc) éve áll egy oszlop, kb. 14 méter boom magassággal,és rajta egy 4 elemes quad (de mondhatnánk TH7DX-et is), mennyit kóstálna a fennmaradási engedély? Kell-e egyáltalán fennmaradási engedély 10 év elévülési idő után?

A szabálysértés nem a torony állításának pillanatában lett csak elkövetve (igen 30 éve is szabályt szegtél), annak tárgya maga az oszlop vagy torony megléte, engedélyköteles aspektusában. Így sajnos ez folytatólagosan fennáll, nem évült el. Egy veled szemben indított eljárás célja ez esetben a jogsértés megszüntetése.

 

Ha nem mozdulok semmit sem kell tennem?

Nem valószínű, hogy évtizedekig senkinek sem volt útjában, most feljelentene valaki vagy a hatóság az utcát járkálva méricskélne. Elvileg pedig ez a menete. Olyannal már találkoztam, hogy kibukott a lóláb egy távvezeték tervezésénél a nyomvonal miatt. Ne feledjük: eddig sem volt másként, csak durvább illetékekkel játszottak.

 

Az NMHH fogja ellenőrizni, vagy a polgármesteri hivatal és kinek kell a lóvét fizetni?!

Mindkettő megindíthat egy eljárást, aminek célja a jogsértés megszüntetése. Ez úgy néz ki, hogy értesítenek az eljárás megindításáról, a végén pedig kapsz egy határozatot a bontásról – és eshetőleges egy bírságot. Egy idő közben indított megmaradási eljárás a körülményeket vizsgálva lehet eredményes.

 

Már az antannák kiterjedése is több mint 4 méter lenne! Egy 14 megás quad elem kb 5×5 méter! A pluszt kell-e fizetnie, vagy az egészet (4 méteren túl)?

Fontos: a 4 méteres antennahossz akkor játszik, amikor az engedélymentességet figyelembe véve 6 méter antennatartó és 4 méter antennahosszt veszel figyelembe. Korlátozás nincs, de az antennatartó engedélymentességének feltétele a 4 méteres antenna. Ha a méret miatt engedélyköteles lesz, nem csak a pluszt, hanem a teljes méretet kell fizetni.

 

Le kellene bontani?

Határozatban köteleznek majd rá, ha semmit sem teszel és eljárás indult, illetve ha a közben sem teszel semmit. Ha elviseli a lelkiismereted, hogy szabályszegő vagy (akár évtizedek óta is), és nem akarod az állapotot megszüntetni, bontasz vagy engedélyeztetsz. A jogsértés nem változott, csak egy könnyítéssel a felszínre bukott. Ettől a hatóságok figyelme nem feltétlenül lesz nagyobb.

 

Csak mini antennák lehetnek? Esetleg csak URH?

Ha nem akarsz engedélyezési eljárásba belefutni, igen. Jogszabályi módosítást kezdeményeznék, mely kimondja, hogy 4 méter a függőlegesen vetített síkra vonatkozzon. Mivel a jogszabály már megemlíti a saját tulajdonú telket, így az antennatartó szerkezet és az antenna együttes magaspontját meg nem haladó mértékben a telekhatár vízszintes vetületi határán belül ne legyen korlátozás. Magyarul had’ tartson már a tornyom egy dipólt a saját tanyámon.

 

Csak új telepítésre vonatkozik a fennmaradási engedély?

Csak régi építményekre vonatkozik, amik nagyobbak 6 méternél és már rég megvannak, csak engedély nélkül, attól eltérően, vagy annak jogerőre emelkedése nélkül, szakszerűtlenül, stb. lettek építve. Megoldás, ha ledöntöd mielőtt baj lenne velük és engedélyeztetési eljárás lefolytatása mellett újra felállítod.

 

Az engedély örökre ,vagy visszavonásig, esetleg X időre vonatkozik?

Örök és egyszeri, visszamenőleges hatálya nincs. Tehát nem kell még fzetned akkor sem, ha 5 év múlva emelik az illetéket, illetve a feltételek változtatása téged már nem fog érinteni. Az lesz a mérvadó, ami akkor vonatkozott rád.

 

És utánna mi lessz?

CQ.

 

A HQ állomásoknak is mini antennával kell MAGYARORSZÁGOT képviselni a versenyen? A nagy versenyállomásokkal mi lesz (HG5A , HG1S, HG6………stb)?

Ha nem építményük van, és tartják magukat a 6m ÉS 4m határhoz, igen. Ha bármijük van engedélyeztetve, bármit rátehetnek.

 

A rég nem használatos , most is álló antennáknak a sorsa mi lessz? (nem egy elhagyatva van,nem írnám le hol találhatók)

A jogalkotó nem szabályozza az építmény használatba vételét vagy folyamatos használatát, csak a fizikai meglétére vonatkozóan hoz rendelkezéseket. A teleknek van tulajdonosa, ha valakit zavarna, már határozattal eltüntethetnék. A legdurvább  végső megoldás, hogy lebontják és kiszámlázzák. Ha engedélyes építmény, addig állhat ott, amíg el nem rohad és le nem dől – persze csak képletesen.

 

A kamarai “regisztráció” címen nekem is évente kell fizetni, pedig évente nem változik semmi, és nem is kapok semmit érte! A most közölt összegeket is még emelhetik is, vagy időhöz köthetik!

Visszamenőleges hatálya nincs, nem látom létjogosultságát emelni. Mint mondtam, ha emelnek is, újra fizetni többé nem kell. A kamarai tagsággal több szolgáltatás is jár.

 

Ez csak pénzbeszedési ötlet?

Kedvezmény, könnyítés, elő nem készített szakmai döntés.

 

A kiszabott (elgondolt), mondjuk bírságot nem tudom a magyar amatőr létszámból ki fogja kifizetni, mikor a QSL lap küldés is költséges! Ki fogja a Magyarországon lévő oszlopokat felmérni? Esetleg önbevallás?

Te vallhatod be. Akár az önkormányzat emberei is ránézhetnek, toronyszámlálásról szó sincs :)

 

A szövetség végzett-e felmérést , van -e kimutatás, hogy az adóengedélyel rendelkező amatőrök hány évesek? Szerintem nagyon nagy százalékban 50 fölöttiek vagyunk. Megkockáztatom a többség nyugdijjas!
A nyugdijjasoktól várják el , hogy fizessenek!

Tőlük kell megkérdezni. De fontosabb kérdésekben sem válaszoltak. Nem biztos, hogy a 100 ezres illetékek miatt nem lenne érdemes eljárási illetékmentességet kérni.

 


 

Ha nem amatőr árbocról – antennatartóról – van szó, az új rendelkezés szerint ez lép érvénybe:

„(5b) Antenna és antennatartó szerkezet használatbavételi engedélyezési eljárásának díja megkezdett folyóméterenként 20 000 Ft, de legfeljebb 750 000 Ft.”

Ez 6 méternél 120 ezer forintnál kezdődne, és korábban is illetékköteles volt. Amatőr árbocra azonban ez fog vonatkozni:

(5f) Rádióamatőr tevékenység folytatásához az  antenna és antennatartó szerkezet elhelyezése esetén mind az  építési engedélyezési eljárás, mind a  használatbavételi engedélyezési eljárás díja 100 000 Ft, amennyiben a  kérelmező a  Hatóság által nyilvántartásba vett, érvényes rádióamatőr engedéllyel rendelkezik és az  építményt a  saját tulajdonában lévő ingatlanra, állandó jelleggel telepíti. A  fennmaradási engedélyezési eljárás díja megkezdett folyóméterenként 70 000 Ft, de legfeljebb 2 500 000 Ft.” 

Így bármit akarsz felállítani, 100.000 az illetékek és kész. Jelenleg ez érvényes rá – még  huszonakárhány napig, a másik hatósághoz áthelyezett illetékességet is érintő módosítás jogerőre emelkedésééig:

„Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50.000 forint.”

Ennek értelmében ma, a rendeletmódosítás hatályba lépte előtt egy 6 méteres árboc 300 ezer forintot nyomna csak az eljárási illeték megfizetésében. Ismétlem az építmény mindig is engedélyköteles volt, csak most egy régi seb tépődött fel azáltal, hogy eddig nem bolygatták meg, így senki sem foglalkozott vele. Ha már áll, hagyd, mint eddig, ezt követően sem fogják bántani, hiszen nem új rendeletről vagy törvényről van szó. Ha pedig nem is látszik, kiváltképp nincs ok aggodalomra. A másik megoldás a rövidhullámú szegmens, mint luxussport felszámolása, ahogy mondottad is. Ez abszurd.