A kategóriák útvesztője

2017. május 06. szombat
Mozaik | Szerk: HA8LHT

Milyen kezdő rádiós ne nézegetné nagy ambíciókkal a versenyeket? Az első, ami érdekli az az, hogy ki is indulhat egy megmérettetésen, ám sokszor csak rövidítésekkel találkozik.

A versenyek kategóriáit a többféleképp határozhatják meg, ám általános, hogy rövidítésekkel jelölik. Ezek a betűszavak minden esetben tartalmazzák az operátorok számát, valamint a használt sávokat, de újabban egyre több kiegészítő jelzéssel is találkozni.

A négybetűs alap jelölés első két tagja a kezelőket jelzi. Az SOsingle operator – az egykezelős állomások, míg az MOmulti operator – a többkezelősek, jellemzően klubok vagy versenyállomások kategóriáját fedi le. Azon rádióamatőröket értjük ez alatt, aki azonos QTH-ról dolgoznak.

A második két betű a sávokat jelzi. AB all band – valamennyi sávon versenyző, míg az SBsingle band – egyetlen sávon versenyző állomást jelent. Ez utóbbit gyakran egészítik ki kötőjellel a sávot is jelölve.

Ezeknek megfelelően az SOSB-20 kategóriában olyan egykezelős állomás versenyez, mely csak a 20 méteren létesített összeköttetéseket számolja el végeredményeként.

Mind több versenyen kezdik jelölni a teljesítményt is. Ekkor a nagy teljesítményű, jellemzően több száz vagy kilowattos állomások HP high power – míg az alacsony, legfeljebb 100 wattos teljesítményű állomások LP low power – kiterjesztést kapnak.

A versenyek körében kezd divattá válni a megválasztható időtartam is, melyet szintén kötőjellel biggyesztenek a kategória után, általában a 24 órás versenytől eltérően -12 formában.

Nem ritka az életkor meghatározása sem. Általában a 18 éves kor az YMyoung man – vízválasztója, míg az OMold man – saját belátásra van bízva, mint a közelgő európai PSK verseny esetében is.