Így vizsgázhatsz 2019-ben

2018. november 24. szombat

Az idei esztendőben még december 13-án is van egy időpont, de a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) közzétette a 2019-es vizsgák időpontjait. Jövőre 10 alkalommal nyílik lehetőség engedély szerzésére.

A kezdő, alap, vagy HAREC fokozatú vizsga letételéhez – a felkészültségen túl – néhány feltételnek is meg kell felelni. A 16. évét be nem töltött és a 60. évét betöltött személy kezdő fokozatú, a 14. évét betöltött személy alap és CEPT ajánlásnak megfelelő HAREC fokozatú vizsgát tehet, valamint önállóan, vagy bármely fokozatú vizsga keretében morze vizsga is tehető. A részletes feltételeket a 15/2013. NMHH rendelet tartalmazza, mely jogtárunkban is elérhető.

A vizsga helye – hacsak az értesítőben nincs más – Budapest, Visegrádi utca 106., az időpontokat pedig a hatóság

      január 24.,

      február 21.,

      március 21.,

      április 25.,

      május 23.,

      június 20.,

      szeptember 26.,

      október 24.,

      november 21., és

      december 19. napokkal határozta meg.

A rádióamatőr vizsgáztatást a Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala, Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Főosztály, Frekvenciaengedélyezési Osztálya végzi. Vizsgára írásban kell jelentkezni a 14 nappal előbb történő kiértesítés és postai csekk kiküldése miatt, a megjelölt időpont előtt célszerűen legalább 30 nappal. Az ehhez szükséges dokumentum az előbbi jogszabály második mellékletében érhető el, vagy ide kattintva letölthető. A kitöltött papír alapú adatlap e-mailban is elküldhető a feo@nmhh.hu címre, de lehetőség van online jelentkezésre is a hatóság oldalán, melyet ide kattintva érsz el.

A vizsga díja 4, az önállóan is 2 ezer forintért tehető morzéval együtt 6 ezer forint, de a nyugdíjasok és nappali tagozatos tanulók 50 százalék kedvezményt kaphatnak. Az ezt igazoló okmányokat a vizsgán kell bemutatni. A pénzt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 10032000-00300939-00000017 számlaszámára kell utalni legalább 8 nappal a vizsga előtt.

A vizsga szóbeli és írásbeli részből áll, ez utóbbi röviden megválaszolható kérdések mellett feleletválasztós tesztet, egyszerű számításokat, illetve rajzot is tartalmaz. A tesztlapon

      25 műszaki,

      15 forgalmi ismeretek,

      5 biztonságtechnikai és

      5 jogi kérdésre kell válaszolni, és

      egy rádióval forgalmazást kell bemutatniuk.

Az egyes tárgykörökből legalább 75 százalékban kell helyes választ adni. Aki a vizsgán csak egy tárgykörből nem felelt meg, ugyanabból pótvizsgát tehet egy éven belül, melynek díja 2 ezer forint.